Menu
Menu
Your Cart
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/

Rental Contract

ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

CİHAT DEYİRMENCİ - DARQAFTAN

1- İş bu sözleşmede ürün, kiralanan eşyayı; Kiraya Veren, ürünü kiraya veren tarafı; Kiracı, ürünü kiralayan tarafı temsil eder. Aşağıdaki hükümler Siz yani (“Kiracı”) ve  CİHAT DEYİRMENCİ - DARQAFTAN(“Kiralayan”) arasında darqaftan.com  Web-sitesi aracılığıyla kiralama hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Kiralanan ürünün iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır.

 

EĞER BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİN KABUL ETMİYORSANIZ

“İMZALAMAYIN” ANCAK BU DURUMDA ÜRÜNLERİ KİRALAMANIZA İZİN VERİLMEYECEKTİR.

 2- Kiracı, iş bu sözleşme ile online sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu Talep Edilen Teslim Tarihinden itibaren 5 GÜN ELİNDE TUTMA HAKKINA SAHİPTİR. Bu süreye kargoda geçen zaman dahildir. KİRALAYAN, ürünü en geç Kira Bitiş tarihinde DRESSBOX’a teslim etmekle yükümlüdür. Teslim etmemesi durumundan günlük kira bedelini DARQAFTAN'a ödemekle yükümlüdür. 

  1. A) Kargo gönderimleri için; Kargo Ücretleri KİRALAYAN MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Kiracı, DARQAFTAN’a ürünü/ürünleri geri gönderirken kargo masraflarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketimizin anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile gönderim ve geri alım yapılmaktadır. ÇALIŞTIĞIMIZ KARGO ŞİRKETİNİN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ CARİ HESAP KODLARIYLA MUTLAKA GERİ GÖNDERİM YAPILMALIDIR. Ürünü Kiralayan, kiraladığı ürünü iade etmesi gereken tarihten sonra teslim etmediği her gün için önceden bedeli hesaplanmış günlük kiralama bedelini ödemekle yükümlüdür. 
  2. B) DARQAFTAN, Kiralayana ürünü kullanacağı tarihten 1 gün önce teslim etmekle yükümlüdür.
    DARQAFTAN, kargo şirketinin ürünü zamanında teslim edememesinden sorumlu tutulamaz. Takip numarası Kiralayan ile paylaşılan durumda KİRALAYAN, ürünü takip etmekle yükümlüdür. 

3-Kiraya Veren ürünün, hasarsız ve temiz olarak KİRACIYA teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4-Kiracı ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.

5-Kiracı kiralanan ürüne sadece boyunu kısaltmak amacıyla teyel dikiş yapma hakkına sahiptir. (Teyel dikiş ürünün kesilmeden aralıklı dikilmesine denir) Kiracı, işbu işlem için harcanacak terzi masraflarının kendisine ait olacağını kabul eder. Bunun dışında kiralanan ürüne yapılan tadilat Kiraya veren tarafından KABUL EDİLMEYECEKTİR. Bu işlem dışında, kiralanan ürün/ürünlerde herhangi bir tadilat işlemi yapılması YASAKTIR. Kiracının bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde, ürünün/ürünlerin daha önceden belirlenen ücretini DARQAFTAN’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiralamış olduğunuz ürünlerde doğan hasar, yanık, kaybolma, yırtılma gibi deformeler sigorta kapsamında olmayıp, müşteriden temin edilmektedir.

6-Kiracı Ürün’ün kendisine teslimi ile Ürün ile ilgili her türlü hasar ve zarardan SORUMLU OLDUĞUNU, Ürün’ün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder. Şu kadar ki; Kiracı tarafından kiralanan Ürün’ün Kiracı’nın söz konusu Ürün’ü teslim aldıktan sonra Ürün’ün herhangi bir zarara uğraması durumunda Kiracı, Ürün’ün Kiraya Veren tarafından kiralama öncesi kendisine bildirilen toplam değerini Kiraya Veren’in ilk talebinde Kiraya Veren’e ödemekle yükümlü olacaktır. Kiralanan ürün, tadilatı yapılamayacak şekilde hasar görmüş ise, ürünün 10 kiralama bedelini ödemekle yükümlüdür. 

7-Kiracı tarafından iade edilen ürünün, Kiraya Veren tarafından Kiracıya gönderilmiş olan üründen farklı olduğunun Kiraya Veren’ in çalışanları tarafından anlaşılması halinde, Kiraya Veren orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiracı’dan tahsil etmeye yetkili olacaktır. Kiralamış olduğunuz ürünlerde doğan hasar, yanık, kaybolma, yırtılma gibi deformeler sigorta kapmasında olmayıp, müşteriden temin edilmektedir.

8-Kiracı ödeme yaptıktan sonra kiralamadan 24 saat içinde vazgeçtiği takdirde, ödenen ücret kendisine iade edilir. Kiracı, 24 saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda, para iadesi talep etme hakkına sahip olmadığını, ödediği tutarı 6 ay içinde başka bir ürün kiralamada kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

9-Alıcının seçmiş olduğu elbise için ekstra beden seçim hakkı olan ürünlerde alternatif oluşturma hakkına sahiptir. Ancak seçmiş olduğu ekstra bedenin farklı Alıcılar tarafından kiralanmasına engel teşkil ettiğini kabul eder ve almış olduğu bu hizmetin tüketimi Alıcı’nın teslim alması ve denemesiyle sona erer. Bir diğer deyişle hizmet tamamlanmış ve tükenmiş olduğundan hizmet bedeli iade kapsamına girmez.

10-Aynı tarihler için iki elbise arasında karar veremeyen Alıcılar için alternatif elbise seçme hakkı verilmektedir. Bu hizmet Alıcının alternatif elbiseyi teslim almasıyla tamamlanır ve tüketim gerçekleşmiş olur. Bir diğer deyişle hizmet tamamlanmış ve tükenmiş olduğundan hizmet bedeli iade kapsamına girmez.

11-İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İStanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.

Kiralayan İsim-Soyisim :

T.C. Kimlik Numarası :

Adres :

İmza